fbpx Coene, Marc | croxhapox

Coene, Marc

crox 99, oktober 1999. crox 123, september 2004. Fotografie. crox 99, de tentoonstelling met werk van de op dat moment onbekende Marc Coene is de laatste Aannemersstraat-solo die onder de artistieke leiding van Hans van Heirseele tot stand komt. De foto's van Coene ontlenen hun kracht aan de opmerkelijke cadrage, die van zo goed als elke foto een fascinerend en dubbelzinnig icoon maakt, en de technische beperkingen die Marc Coene zichzelf oplegt. Zo werkt hij vaak met een toestel type Agfa isoly, een fabrikaat uit de jaren 50. De beperkingen van dit soort camera's (isoly en isola of isolette) zijn legio: de lens is doorgaans van bedenkelijke kwaliteit en zorgt vooral bij helder weer voor lichtafval. Licht en beeldscherpte kunnen nauwelijks bijgesteld worden. Coene gebruikt de technische beperkingen en komt zo tot een beeldtaal die bijna abstract is. Minder wordt meer. De foto's hebben een duistere poetica. Wat momentopname is wordt monument. Het zijn foto's met eenzelfde zeggingskracht als de poëzie van Celan, beelden die een herinnering oproepen die nog plaatsvinden moet.

crox 123 (september 2004). Een reeks barietprints /LAN/ en een reeks recente kleurfoto's. optreden: Those metal boys with their metal toys.

crox 202 (maart 2007). Barietprints. Publicatie van croxboek NR 6, LAN. Ook dit keer een optreden van Those Metals Boys with their metal toys.

crox 118. MC begint met het documenteren van de crox-projecten. Eind 2004 treedt hij toe tot de Algemene Ledenvergadering. Tegelijk ontwerpt hij de eerste versie van de digitale crox-encyclopedie en voegt er geleidelijk aan massa's beeldmateriaal aan toe. Later stockeert hij het vele beeldmateriaal, niet alleen foto's maar ook videofilms, op www.video.google.be en flickR. Profileert zich als een geducht en consequent medewerker.

Neemt deel aan Verzamelwoede (2007, Abdij Maagdendale).

Treedt tijdens herfst 2007 toe tot het bestuur en neemt de functie van penningmeester op zich. Coördineert samen met Frips het WHAT ABOUT CROXHAPOX project (crox 186), een mailart call. Het eigenlijke project loopt van begin juli 2006 tot eind september 2007. Eind 2007 volgt een presentatie in de croxruimte.
Coördineert een crox-televisie /videomateriaal van zo goed als alle projecten/ op Google Video en You Tube.

Publicatie van croxcards 76, een Parijse étude, en 77, het hondje (2008).

Neemt deel aan Zennestraat 17a rue Zenne (mei 2009), een coproductie met o.a. Secondroom, Fortlaan 17, Les Bains Connective en Constant VZW op locatie in Brussel. De crox-selectie: Johan De Wilde, Alda Snopek, Christophe Lezaire, Steffie Van Cauter, Julian Moran en Marc Coene.

1 november 2009. Treedt in dienst als werknemer van Croxhapox vzw, parttime. Documentatie, onderhoud website en logistieke ondersteuning. In die functie tot eind 2011. Sindsdien niet langer bij de werking van croxhapox betrokken.