fbpx crox | croxhapox

crox

crox is een aanduiding van werkelijke kwaliteit, een rijke versmelting van artistieke en intellectuele eigenschappen met wat wij een nonconformistische houding noemen. Er is verdomd veel conformisme in de hedendaagse kunstscene, en daar willen wij niet aan mee doen.

[crox is used as an indication for real quality, a rich blend of artistic and intellectual qualities spiced with what we call a non-conformist attitude. There's damn a whole lot of conformism in recent art scene, and that's not really what we are looking for.]