fbpx fluxus | croxhapox

fluxus

TVF art doc cinema, Svend Thomsen (DK). crox 289. De eerste presentatie in de videoruimte, die intussen als Thomsenruimte bekend staat, is in januari 2009. TVF art doc cinema, waar Thomsen eind jaren zeventig aan begint, documenteert de activiteiten van Fluxus en aanverwanten.
Een van de hoogtepunten is de presentatie van november 2010: The Endless Story of Fluxus. Interviews met Dick Higgins, Joe Jones, Milan Knizak en Alison Knowles en een uitgebreide selectie performances. Piano Piece van Georges Maciunas uitgevoerd door Philip Corner, Ben Vautier, Eric Anderson en Ann Noël (Festival of Fantastics, Rosskilde 1985), Dick Higgins & Bengt af Klintberg (1992), Requiem for George Maciunas en Disappearing Music for Face, twee werken van Mieko Shiomi, Ben Vautier tijdens een persbijeenkomst in Rosskilde, Incidental Music van George Brecht (een van de Incidental Music composities maakt ook deel uit van de door Scheys gerealiseerde Cage & Fluxus Happening in 2008), Dick Higgins tijdens een persbijeenkomst, dit keer in Kopenhagen in 1992, Paper Music van Ben Patterson (Malmö, 1992) met een bataljon performers: Eric Anderson, Willem de Ridder, Ay-o, Alison Knowles, Philip Corner, Geoffrey Hendricks, Ben Vautier, Bengt af Klintberg en Patterson zelf, twee keer een Hommage à Filliou, beide performances vinden plaats tijdens het Memorial Tribute in het Parijse D.A.N.A.E. in 1988, een van Geoffrey Hendricks, de ander van Henri Copin, de Stamp Collection van Al Hansen, Nivea van Alison Knowles en tenslotte ook 'b-a-bay' van Emmett Williams.

>Karz - kausale Zusammenhang