fbpx Copers, Leo | croxhapox

Copers, Leo

Gouden strop en stoel. 1979. Crox 505, kosmografia, een project van Edwin Carels. Perstekst (EC):
Copers creëert zijn werken op strategische wijze. Gebruiksvoorwerpen
worden geselecteerd op basis van hun specifieke verwachtingspatroon, dat
meteen weer wordt doorprikt. De materiaalkeuze insinueert vaak gevaar,
maar het resultaat is doorgaans een vervreemdend en romantisch beeld. De
morbide aanblik van een strop staat in schril contrast met de barokke
materialen en kleuren die hiervoor werden ingezet. Humor en ironie
versmelten met een zekere dramatiek en houden elkaar in evenwicht.
http://ensembles.mhka.be/items/3951