fbpx adviesraad | croxhapox

adviesraad

Van 1997 tot 2003 een adviserende werkgroep. De leden ervan zijn (wisselende volgorde) Michaël Borremans (1997-1999), Maria Blondeel (1995), Johan De Wilde, Marijke Bontinck (1997-1999), Guido De Bruyn en Sjoerd Paridaen.
Eind 2003 wordt de adviesraad afgeschaft. Vanaf dan bestaat croxhapox vzw uit een Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur (>wijziging statuten). Alle overige leden maken deel uit van de Algemene Ledenvergadering.
Vanaf 2008 wordt opnieuw werk gemaakt van een adviesraad, opgesplitst in een zakelijke en een artistieke werkgroep. De werkgroepen functioneren niet op dezelfde manier. Terwijl de zakelijke unit van tijd tot tijd daadwerkelijk bijeenzit om cijfers en andere zakelijke besognes door te nemen en uit te klaren, gaat het er binnen de artistieke adviesgroep informeler aan toe.
Andere facetten van de werking worden ingevuld door redactie en web-team.