Almeida, Sonja (PT)

2000. crox 103. Marta Vera (ES), Lucia Saura (ES) en Sonia Almeida (PT). Kort project in het souterrain van Aannemersstraat 54. Een van de laatste projecten op die locatie. Gecoördineerd door Sjoerd Paridaen.
2007. van en Sonia Almeida ontmoeten elkaar voor het eerst in London, aan de Slade School of Fine Art in Gower Street.
2009. crox 304. Een van de projecten in de grote zaal voorin. Schilderijen. De andere projecten tijdens die periode zijn Karen Vermeren en Jan Dheedene + Michael Langeder.
Laat haar witte regenmantel in het crox-kantoortje. De mantel hoort nagestuurd te worden. Sonia woont op dat moment in Boston.