fbpx De Clercq, Marc | croxhapox

De Clercq, Marc

crox 51 (Open Deuren/foto's), herfst 1996. Eric Bracke, De Morgen 27 september 1996: *Van het werk van Marc De Clercq drukken we bij dit artikel een foto af. De fotograaf registreerde het spontane gedrag in de intimiteit van een gezin in de Wolterslaan. Zijn levensgrote foto's zullen er tijdens 101 Open Deuren aan de muur hangen. De Clercq rekent op een spanning die opgewekt wordt door het kontrast met de andere manier waarop Caroline, Seger en Marie zich bij het ontvangen van vreemde bezoekers gedragen.

crox 78 (1998). Fotoproject samen met Frederik Cornelis en Anja Hellebaut. Marc zorgt voor de productie van een 4-tal zwartwit ansichtkaarten waaronder 1 met een werk van Frederik en 1 met een werk van Anja.
De presentatie van MDC, barietfoto's van 60x90cm, is een reeks over Oost Timor. MDC volgt het spoor van Andreas Cervantes, een Mexicaanse priester saleciaan, die de bergen intrekt om de plaatselijke bevolking te kerstenen. De titels van de foto's verwijzen naar de in beeld gebrachte ritueeltjes: De eucharistie, De biecht, De doop van Augustinus, De zalving van Augustinus en Stations of the Cross.
Eén foto valt buiten die reeks: De beklimming van Mount Hatabouliko. Het is het portret van een guerillero.

crox 188, Brainbox (2006). Spoor 2. MDC maakt van elke kunstenaar die aan het project deelneemt een portretfoto. Hiervoor gebruikt hij een technische camera. Vanaf unit 3 begint hij ook het project zelf te documenteren.

Treedt begin 2007 toe tot de Algemene Ledenvergadering en wordt enkele maanden later verkozen tot bestuurslid samen met Ilknur Cegniz en Marc Coene. Bestuurslid van 2007 tot begin 2012.

Begin april 2007 publicatie van croxcards 51 en 52 die de zesde brainbox-unit documenteren:

croxcard 51 brainbox1 unit6croxcard 52 brainbox1 unit6
brainbox unit 6: Alda Snopek, Merlin Spie, Ludo Engels. crox-cards 51 & 52. foto's: MDC

crox 411 (2012). Hijra's, Indian 3dGender, Man nor Woman, het in de backspace gepresenteerde deel van een drieluik met in de zalen voorin ook nog foto's van Tiane Doan Na Champassak en Max Pinckers/Quinten De Bruyn.