auction

535. AUCTION / VEILING. 17 december 2016. Locatie: S.M.A.K.
crox-veiling de morgen 14-11-16-1.jpeg De Morgen, 14 november 2016. Sofie Van Hyfte.
Croxhapox veilt voor het leven

Het experimenteel kunstenhuis in Gent verliest vanaf volgend jaar alle subsidies, maar bij de pakken blijven zitten doet het allerminst. De organisatie slaat terug met een veiling in het SMAK. Je kan er werken van Honoré d’O, Dirk Braeckman en Michaël Borremans bemachtigen. Sofie Van Hyfte

“Niet alleen Croxhapox maar ook de Voorkamer in Lier en alle andere kleinere kunstinstellingen in het land die vandaag naast de subsidies gegrepen hebben zijn ronduit essentieel”, stelt SMAK-directeur Philippe Van Cauteren, “Om een gezond kunstenlandschap te vormen is het belangrijk dat instellingen als het SMAK, M KHA, Mu.ZEE of Wiels hand in hand gaan met laagdrempelige plekken zoals Croxhapox. Hun eigenzinnige manier van werken is bewonderenswaardig. Wars van modes en trends, telkens vertrokken vanuit de noden van de kunstenaars. Of dat nu Amerikanen of Antwerpenaren zijn, met naamsbekendheid of niet, maakt niets uit.”
Laura van, artistiek leider bij Croxhapox lijkt allesbehalve teneergeslagen. “Na de befaamde nul van de Vlaamse overheid waren we helemaal niet van plan om te stoppen. We hebben vanaf dag één de energie verlegd in nieuwe avonturen. Er is een onderhoud geweest met stad Gent. We hebben gepraat over zowel infrastructurele als financiële steun. Verder werd ons ook aangeraden naar de Raad van State te stappen. Als laatste stap organiseren we een veiling om ons startkapitaal in 2017 te garanderen. We hebben ‘Crox-kunstenaars’ geïnviteerd om mee te doen. Zij hebben allemaal de overweging gemaakt om ofwel hun werk te schenken ofwel enkel hun productiekosten aan te rekenen. Het overgrote deel, zo een 80%, heeft geschonken, maar wel met de beperking dat als het kunstwerk een bepaald minimumbedrag niet haalt, het dan teruggaat naar de kunstenaar.”
‘Crox-kunstenaars’ Misschien een vaag begrip, maar wie de flyer van de veiling bekijkt ziet een lange lijst aan topnamen, groot en klein, doorgebroken of nog net niet. Croxhapox vormt de belangrijke schakel tussen het atelier en de musea. “Snij die ader af en het landschap zou enkel maar vervlakken”, knikt Van Cauteren “En dat in tijden dat we net zoveel belang hebben aan reliëf. Plekken als Croxhapox zijn noodzakelijk om de vervlakking tegen te gaan en opnieuw de diepte in te duiken.” Frank Merkx (26), helft van het kunstenaarsduo Robbert & Frank, Frank & Robbert zag zijn hele carrière opstarten in Croxhapox.“Als jonkies van nog geen 18, pas begonnen aan het KASK, kregen we een budget van 2000 EUR toegestopt van Laura om er een tentoonstelling te maken en internationale contacten te leggen. Laura had zo een groot vertrouwen in ons dat het wel niet anders moest dan lukken. Nu negen jaar later zijn we met onze werken de wereld aan het afreizen en hebben we onlangs in Londen de tweede prijs gekregen op de prestigieuze Celeste Prize. Het sneeuwbaleffect deed voor ons zijn werk. Onze eerste sneeuwbal is dan ook in Croxhapox gevormd.”

Online veiling
Hoeveel de actie uiteindelijk zal opbrengen, valt nog af te wachten. Naast de veiling in het SMAK zijn er ook plannen om werken online aan te bieden. Hiervoor is Croxhapox nog in onderhandeling met het Amerikaans-Britse veilinghuis Paddle8. “De vestiging in Londen reageerde enthousiast, maar of ze nu al het fiat uit New York hebben, de hoofdzetel, weten we niet. Joris Van der Borght, onze zakelijke leider, heeft de verkoopsprijs van alle werken samen berekend en we komen op ongeveer 90000 EUR. Het is zeer moeilijk om in te schatten wat dat uiteindelijk zal opleveren. Wat we wel zeker weten is dat het een basis zal zijn om in 2017 op een nieuwe plaats op te starten. Stad Gent heeft al een aantal plekken voorgesteld maar er is nog niets definitief beslist.”
“Wij willen allemaal dat croxhapox kan blijven verder functioneren”, besluit Michaël Borremans. “Met de veiling proberen we ook op onze manier een duit in het zakje te doen. Natuurlijk is dat ook wat gevaarlijk. De minister had het ook tegen ons gebruiken om aan te tonen dat subsidies niet overal nodig zijn. We kunnen alleen maar hopen dat het zo ver niet zal komen.” In SMAK zullen er 35 werken te veil worden gesteld. “Fantastische stukken, knikt Laura, “Twee hebbedingetjes van Michael Borremans. Een prachtig stuk van Thomas Bogaert. Ook een verrukkelijk werk van een student aan het HISK, een onbekende naam met enorm veel potentie, William Ludwig Lutgens. Echt een straffe mix.”
De live veiling zal plaatsvinden in het SMAK op zaterdag 17 december 2016 vanaf 19.00u

auction 1.jpeg
auction 2.jpeg
auction 3.jpeg
auction 4.jpeg
auction 5.jpeg