fbpx penningmeester | croxhapox

penningmeester

Term uit het notulaire jargon.

1990-2003: Frank Van den Eeckhout.
2004-2007: Joris Van der Borght.
2008-2009: Marc Coene.