armée leger

Antwerps kunstenaarscollectief. De leden die in croxhapox aan bod komen (januari 2006) zijn: Christophe Engels, Wouter Feyaerts, Tim Van Ham, Thomas Campaert, Bas Decaluwe. Christophe en Wouter zijn oudstudenten van de 3D-afdeling van de Gentse Hogeschool. Ze maken deel uit van de selectie van Basics 2 (juni 2005) en de sequel van Basics 2 in >Abdij Maagdendale (april 2006). Het crox-project van ARMEE LEGER toont een transparante mix van 5 totaal verschillende werelden, die toch een hecht en overtuigend geheel vormen. Het verschil heeft vooral te maken met technishe aspecten, inhoudelijk zitten de leden van AL op één lijn, of liever, de afzonderlijke lijnen zijn zo met elkaar verweven dat het inderdaad als een geheel overkomt. In werkelijkheid gaat het om 5 werelden die qua rekbaarheid zo van elkaar verschillen dat je het alleen op inhoudelijk vlak over een rode draad kan hebben. >Christophe Engels brengt een reeks digitaal gemanipuleerde foto’s. Tim >Van Ham toont schilderijen die in feite geen schilderijen zijn, het gaat om een samenstelling van beeldfragmenten. Van Bas Decaluwe zijn er 2 video-montages, van >Thomas Campaert een set beeldcollages. Wouter Feyaerts dikt het geheel aan met 7 sculpturen. Fragmenten van dit geheel werden eerder op andere locaties getoond.