fbpx lapsus | croxhapox

lapsus

croxhamox; recente aanwinst (2006) in de reeks der lapsus linguae, door zelfde Smak-medewerkster aangevuld met de aimabele variant proxhamox.

Bij Belgacom is een andere variant in zwang: croxhabox.

Nogal wat bezoekers en habitués maken er croxafox van. De oorzaak van deze vaak voorkomende spraakstoornis is het verplaatsen van de h als beginletter van de intermediaire syllabe (HA) naar een wat ongelukkige positie in de derde syllabe, achter de P. Een innemende variant dd 09/06/07 is de verspreking 'copraphox'.

Op een factuur uit 1994 staat Axoproxk te lezen. Een andere variant is corxhapox.

De heer Dirk D’Hoe, bestuurslid van 23 december 2003 tot 27 januari 2006, blijft het tijdens zijn bestuursmandaat halsstarrig over croxaprox hebben (prox van proximus?). De man wordt herhaaldelijk op die foute uitspraak gewezen maar spreekt de naam van de vereniging - terwijl hij op dat moment nota bene in de RvB de functie van secretaris heeft - niet 1 keer op een correcte manier uit.