fbpx ledenvergadering | croxhapox

ledenvergadering

Constitutioneel binnen een VZW het hoogste gezagsorgaan. Niet te verwarren met Steunende Leden. Bevoegdheden zijn o.a. benoemen en ontslaan van de bestuursleden en goedkeuren van de jaarlijkse begroting. Kan tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in principe ook beslissingen nemen die buiten de agenda vallen, mits de gevolgde werkwijze aan de wettelijke bepalingen voldoet.

Tot 2004 vindt de ALV doorgaans in december plaats. Begin 2006 wordt in korte tijd twee keer een Bijzondere Algemene Ledenvergadering samengeroepen waarbij de vergadering op één lid na voltallig present geeft.

De Huidige Algemene Ledenvergadering bestaat uit Ann Vandersleyen, Caroline Vincart, Dries Douibi, Guido De Bruyn, Ilknur Cegniz, Jelle Clarisse, Johan De Coker, Johan De Wilde, Joris Van der Borght, Kristel De Buck, Laura van, Luc Derycke, Luc Pieters, Luk Berghe, Marc Coene, Michaël Borremans, Nancy De Vos, Ria Bauwens, Sjoerd Paridaen, Stefaan Van Ryssen.