fbpx website | croxhapox

website

2003. Het eerste ontwerp levert een bijzonder statische website waar niet veel mee af te vangen valt. Veel meer dan een homepage heeft het niet.
2004. De Amerikaanse kunstenares CarianaCarianne (crox 118, april 2004) ontwerpt een site waarbij de letters van het negenletterwoord croxhapox de structuur van de site leveren. De site opent met een gimmick: het woord croxhapox verschijnt in schrijfmachineschrift en met het geluid dat daar bijhoort. Bij het aanklikken van een van de verschillende letters opent telkens een andere file. Ook de encyclopedie is er dan al bij. Laura van begint tijdens zomer 2004 aan het schrijven van het encyclopedische register. CarianaCarianne zorgt voor de updates.
2005. CarianaCarianne laat weten dat ze niet langer tijd hoeft om zich met de updates bezig te blijven houden. Samir Boudia springt bij en Lucia Saura begint aan het ontwerp van een nieuw site, waarvoor ze de door CarianaCarianne ontworpen site als uitgangspunt neemt. Er volgt een periode waarbij Lucia zich over de wekelijkse updates ontfermt. De situatie is niet ideaal. In 2009 wordt de taak aan Luc Pieters toevertrouwd. Opdracht is het ontwerpen van een multifunctionele en makkelijk te gebruiken website. Luc opteert voor een adminstructuur.
2010. Begin januari 2010 komt de huidige crox-site online. Vier personen houden er zich mee bezig: Luc Pieters (webmaster, onderhoud en optimaliseren functies), Marc Coene (beeldmateriaal), Laura van (updates tekstmateriaal) en Stefaan Van Ryssen (vertaalwerk).