fbpx Buyck, Sander | croxhapox

Buyck, Sander

2008. crox 284. Foto's.

crox-box 29 november 2008

Uitlijnen van.
Rechthangen van.
Het verdwijnen van.
Het in een corridor stappen naar.
Stappen van.
Van punt x naar.
Op punt y aanbelanden.
Naar betreffend punt x stappen en concluderen: gezien, bekeken. Altaar, cirkel, punt, site met die of met andere bijzonderheden.
En de logische consequentie van het stappen naar punt x: op punt y aanbelanden.

Dries was stipt op afspraak. Sander hing nog tussen de hanenbalken.
Hij kwam de lichtbak afwerken, zei hij.
Gisteren
vroeg Sander aan Joris wat hij er van vond. Joris zei dat hij eerst
naar de witte bakken gekeken had, niet naar het werk, de witte latten
waren hem opgevallen en voor de volledigheid voegde hij er aan toe dat
hij nog niet naar het werk gekeken had.