fbpx Brouwers, Jeroen | croxhapox

Brouwers, Jeroen

Voor Dagboek van Meneerke Boon, de documentaire die hij maakte voor Canvas ter gelegenheid van het 25-jarige overlijden van Louis Paul Boon - zoals in het Naschrift verduidelijkt wordt, gaat De Bruyn langs bij Brouwers, meesterknecht van het geschreven woord. Brouwers woont in een bos, in een Zutendaals bos, locatie waar we ook de auteur van Ge staat daar op het kerkhof van Aalst bij het graf van Louis Paul Boon aantreffen (crox-boek Nr 11, 2008), bovenaan bladzijde 14: 'Het is dinsdag en het zijpelt een beetje. Een grijze Mercedes aarzelt voor de ingang van het Zutendaalse bos, waar de schrijver van 'de zondvloed' woont. Ook niet toevallig dat het vandaag regent, bedenk ik op de achterbank.' Brouwers zelf treffen we twee hoofdstukken verderop 'aan de ingang van zijn verblijf, midden het Zutendaalse bos.'

Bladzijde 21: "Dus Boons eerste boeken verkochten voor geen meter", vervolgt Brouwers, "en daarom weigerde Angèle Manteau nog verder werk van hem uit te geven. Het was haar om de poen te doen, dat zei ze zelf letterlijk tegen mij, "daar zat geen poen meer in". Met andere woorden: literaire kwaliteit interesseerde haar niet. Dus toen Boon met zijn manuscript van De Kapellekensbaan kwam aanzetten, een absoluut meesterwerk, weigerde ze dat doodgewoon. Kijk, voor een uitgever mag dat zonder meer de blunder van de eeuw genoemd worden..."