fbpx erotiek | croxhapox

erotiek

Net vandaag hadden we het er over, Kris, Colette en ik: de mannelijke verbeelding is pornografisch. Pornografische nude shoots zijn ongetwijfeld eerst en vooral het werk van eenduidige, narcistische, puberale ego's, lui die in de innerlijke huishouding nooit doordrongen tot het vrouwelijke element, het slechts als beeld voor zich hebben en het subject, de ander, ook alleen als dat beeld kunnen gebruiken, het object, een substituut zonder inhoud. Als de mannelijke verbeelding pornografisch is, laten we aannemen dat we het op z'n minst daarover eens zijn, hoe zit het dan met de vrouwelijke verbeelding? De vrouwelijke verbeelding is erotisch. In de sappen van de vrouwelijke verbeelding is altijd het spectrum van het gevoelde, onzichtbare totaalbeeld. Het mannelijke element is pornografisch, het vrouwelijke erotisch. Wat in het ene spectrum onvermijdelijk door de retoriek van macht en dwang gecorrumpeerd wordt, is vloeibaar en volstrekt weerloos in het andere. Alleen in die bijna volstrekt weerloze en van retorische mechanismen gespeende, slechts door bevloeiing aangeraakte leegte wordt het tegenbeeld van de bedoeling erotisch.
Room, het kubusproject van Klaas Vanhee, crox 491, speelt met beide elementen. Ook crox 440, een project met werk van Ivan Adriaens, speelt met beide elementen.