fbpx Coppens, Niels | croxhapox

Coppens, Niels

14 juni 2013, jury Master MMV kask. Presentatie in de backspace. Op dat moment reeds gedurende langere tijd een van de drijvende krachten achter TOESTAND, een Brussels team, niet uitdrukkelijk op hoogstaande of relevante kunstproductie gefocust maar, zoals op hun site te vinden is, op 'reactivering van leegstaande of vergeten gebouwen, terreinen en (publieke) ruimten'. Methodiek: van die vergeten publieke ruimten tijdelijke en autonoom functionerende socio-culturele centra maken. Cruciaal: dialoog, creatie, autonomie, actie.
Quote uit Toestand, een MMV-project van Niels: 'If rulers refuse to consider poems as crimes, then someone must commit crimes that serve the function of poetry, or texts that possess the resonance of terrorism.' Hakim Bey (from a google document)
Een naar ik mij herinner bijzonder interessant jurymoment, vooral dankzij het net zo assertieve als weerloze uitgangspunt van Niels die de jury een afstudeerproject in de maag splitst dat voor de verandering niet alleen op art gefocust is maar op een autonoom en professioneel traject van grootstedelijke acties.