fbpx blabla | croxhapox

blabla

h behoedzame lijn (veldweg?) (weliswaar oranje)
2 visuele blabla
3 bleekgroen gebied (ook geneuriede abstractie)
(uit Waadruim: legenda, crox-boek nr 7, Nicolas Leus: lijst 19)