Rivers, Ben

We The People (2004). 16mm, 1'. De Zondagdenkers: Zienzucht, [The Sunday Thinkers: Siehnsucht] film weekend 13 & 14 June 2009. 'Een oneindige nachtmerrie in een klein stadje.' ['An unending nightmare in a small town.'] (Z)