fbpx zeventien | croxhapox

zeventien

Zeventien robots. Een reeks crox-boeken, opgestart in 2015, die zich tot 17 edities beperkt.
De reeks wijkt op meerdere punten af van de reguliere crox-boeken, een format die in 2006 opgestart werd.
Net als bij de sindsdien reguliere publicaties is de format van Les éditions de minuit het brongebied.
Met de boekprojecten is een strakke en heldere layout het uitgangspunt. De opmaak van de in 2006 opgestarte reeks crox-boeken, met het in 2014 gepubliceerde Careful Dressage van Dirk Zoete, crox-boek nr 19, als meest recente publicatie, werd gradueel bijgestuurd, wat binnen de format, vooral na 2008, voor een niet tegen te houden reeks variaties zorgde en het idee om die variaties, en de variaties op die variaties, toe te laten zonder meer dan efemeer van het basisidee af te wijken.
De format van Zeventien robots zit strakker. Het gaat bovendien niet om drukwerk maar om zwart-wit print waarbij voor de cover gebruik gemaakt wordt van canson papier.
Het aantal exemplaren is beperkt: 49. In de reeks Zeventien robots verschenen tot op heden

1. Zeli Bauwens, Improvisaties. 2015
2. Neitsabes Dranoc, Lama China. 2015
3. Kristof Van Gestel, Idiosyncratische machine. 2016
4. Naninga Lens, A/ Altona/ Altamira. 2016 eerste & tweede druk