fbpx Neitsabes Dranoc | croxhapox

Neitsabes Dranoc

LAMA CHINA, tweede editie in de reeks Zeventien Robots (2015). 146pp. Beperkte oplage: 49x. Eerste print uitverkocht.
> Conard, Sébastien
Vijf hoofdstukken: 1 Science fiction, 2 Aerodynamica, 3 Avonduur, 4 Night inn gale, 5 De platen van de encyclopédie.

De editie heeft een vertaling van Les planches de l'Encyclopédie
van Roland Barthes, een tekst uit 1964, niet eerder naar het Nederlands
vertaald. De vertaling van Sébastien Conard werd bijgestuurd door Rokus
Hofstede.

Vertaling van Les planches de l'Encyclopédie van Roland Barthes, Editions du Seuil, 1953 & 1972. Hierover schrijft Sébastien Conard: 'In 1964 publiceerde Roland Barthes het artikel 'Image, raison, déraison' in L'univers de l'Encyclopédie: les 135 plus belles planches de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert door Roland Barthes, Robert Mauzi en Jean-Pierre Seguin (Les Librairies Associés). Deze tekst werd hernomen onder de titel 'Les planches de l'Encyclopédie' in de pocketuitgave Le degré zéro de l'écriture suivi de Nouveaux esais critiques (Le Seuil, 1972). Het is deze laatste versie, die tot nu toe nog niet in het Nederlands werd vertaald, die ik hier heb gebruikt.'
Over LAMA CHINA, in het colofon: LAMA CHINA kwam tot stand in het kader van het doctoraatsonderzoek in de kunsten van Sébastien Conard aan LUCA, met als werktitel 'Het stripidoom voorbij: de graphic novel herdenken vanuit woord, beeld en verhaal in de avant-gardes.' De prenten en de lemma's waarmee LAMA CHINA is opgesteld, zijn ontleend aan De Standaard Encyclopedie in 15 delen (1969-1974).