fbpx encyclopedie | croxhapox

encyclopedie

Deze encyclopedie, die van Diderot en d'Alembert en de Standaard Encyclopedie in 15 delen uit 1969-1974.
Les planches de l'Encyclopédie van Roland Barthes.
In LAMA CHINA (Zeventien Robots 2, croxhapox 2015) situeert Sébastien Conard de publicatiehistoriek van dit artikel. Eerst figueert het als 'Image, raison, déraison' in L'Univers de l'Encyclopédie: les 135 plus belles planches de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, een publicatie van Roland Barthes, Robert Mauzi en Jean-Pierre Seguin uit 1964. Later wordt de tekst opgenomen in Le degré zéro de l'écriture suivi de Nouveaux essais critiques (Le Seuil, 1972), dit keer met 'Les planches de L'encyclopédie' als titel. In 1989 volgt nog een heruitgave, Les Planches de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert vues par Roland Barthes (Editions Associatives Les Amis de Jeanne et Otto Freundlich, 1989). En 'waarschijnlijk ( ) voor het eerst in het Nederlands': de vertaling van Sébastien Conard, opgenomen in ZR2. Over die vertaling en LAMA CHINA schrijft hij: 'Voor de voorliggende vertaling van Barthes' essay vertrok ik louter vanuit zijn artikel zonder mijn eigen tekst verder af te stemmen op de feitelijke, encyclopedische prenten die hij bespreekt. Mogelijk stemmen sommige, beschrijvende passages daardoor niet meer helemaal overeen met die beelden. Uiteraard had ik dit makkelijk kunnen vermijden door de afbeeldingen secuur na te gaan en mijn vertaling bij te stellen. Doelbewust bekeek ik de illustraties echter pas na mijn vertaalwerk. (De prenten uit het werk van Diderot en d'Alembert zijn trouwens online te bezichtigen op http://planches.eu). Het idee was ( ).'