over ons

CROXHAPOX is een experimenteel kunstencentrum en een receptieve ruimte voor actuele kunst te Gent. Het initiatief werd in 1990 in het leven geroepen door Hans van Heirseele en Guido De Bruyn. Aanvankelijk bedoeld als een kleinschalige niet-commerciele tentoonstellingsruimte is CROXHAPOX doorheen de jaren geëvolueerd naar een multidisciplinaire entiteit met een eigen inhoudelijke visie en een gediversifieerde programmatie. Tegenwoordig ontvangt CROXHAPOX elke vorm van actuele kunst en biedt ook ruimte aan muziek, film, poëzie en kunstkritiek. CROXHAPOX richt zich daarbij niet uitluitend op jonge of minder bekende kunstenaars maar streeft ernaar licht te werpen op het belang van het inhoudelijk onderzoek. In die zin biedt CROXHAPOX ruimschoots plaats aan experiment.
CROXHAPOX heeft geen commerciële activiteiten, noch vertegenwoordigt het kunstenaars, disciplines of genres.