fbpx neologisme | croxhapox

neologisme

crox-neologismen

 

croxhapox - Op de vraag wat het woord betekent of waar het vandaan komt: het werd verzonnen.

 

crox - Prefix, gebruikt in tal van samenstellingen: croxruimte, crox-monsieur, croxgehalte, croxcard, croxboek, crox-kunstenaar, crox-project, crox-format, crox-blauw.

 

instalraam - Het woord werd in 1991 bedacht door Edwin Carels. Raamlocatie; window project.

 

schuintegraad - Komt alleen voor in het dossier van het eerste en niet uitgevoerde paalproject (1990-1991).

 

brainbox - Term die ook in samengestelde vorm gebruikt wordt: het brainbox-aspect.

Door unit 4 (Dirk, Tinka, Michaël) verbastert tot boxbrain.

 

homo caniens - De menshond of hondmens. In figuurlijke zin: alles reduceren tot 1 enkele waarheid en elke andere waarheid uitsluiten. De blaffende mens: elke opinie of zienswijze die die ene waarheid dreigt aan te tasten of binnen een andere invalshoek plaatst wordt blaffend afgestraft.