carels edwin

art machine. crox 3, april 1990. uithangbord. crox 17 , mei 1991. crox
18, En Passant, herfst 1991, locatie 11: Geldmunt 32. crox 24, Orbis
Pictus III, januari 1995 . Aan de uitnodiging toegevoegde bijlage:
"ORBIS PICTUS/ DE WERELD IN BEELD GEBRACHT. In het werk van Edwin
Carels staat het concept van het kijken centraal, het mechanisme van de
verafbeelding en de relatie van de toeschouwer tot het beeld, een tot
beeld gereduceerde wereld./ Met ORBIS PICTUS, een reeks installaties
die ook als dagboekfragmenten kunnen begrepen worden, gaat Carels
telkens vanuit een concrete invalshoek (een mythe, een gedicht) in op
de relatie tussen het beeld en de subjectieve registratie van dat
beeld./ In deze derde installatie is dat een gevonden
glasplaatnegatief. De ruimte wordt discreet gevuld met reflecties op de
media en de kwetsbaarheid van het beeeld als dubbele werkelijkheid.
"Aux lieux des souvenirs..." Croxhapox #8: Croxhapox, een nieuwe start
(Dirk Pültau, De Gentenaar): "In de sous-sol van de Aannemersstraat is
het aangenaam vertoeven. Edwin Carels, een kunstenaar die ook schrijft
(bijvoorbeeld voor het blad De andere cinema) heeft omzeggens de hele
ruimte ingepakt. Op de vloer liggen ingepakte kranten, aan het plafond
hangen schimmige foto's uit een krant. Een projektor werpt een beeld op
een grote plaat: een uitvergroot beeld van een stukje huid, dat op de
lens geplakt is. Ongelooflijk persoonlijk, maar tegelijkertijd oogt het
heel onpersoonlijk: de struktuur van de menselijke huid vormt gewoon
een raster op de glazen plaat, een raster zoals bij krantenfoto's dat,
als je de foto's van dichtbij bekijkt, alleen maar uit puntjes blijkt
te bestaan. Deze installatie balanceert op de grens tussen de
banaliteit van een vanzelfsprekende betekenis (zoals de krantenfoto's)
en het voelbare verlies aan betekenis (de geprojekteerde huid). Doordat
je het verlies aan betekenis echt voelt, ontstaat het verlangen om er
terug naar op zoek te gaan, om je af te vragen wat er gezegd wordt -
terwijl krantenfoto's en TV-beelden op zich, daar loop je gewoon aan
voorbij. Carels' enscenering wil soms met teveel nadruk uitleg
verschaffen, maar er zitten best elementen in die daar doorheen
priemen." instalraam #8 Tarkovski