fbpx Gentlemen, The Gentlemen's | croxhapox

Gentlemen, The Gentlemen's

[origineel van dit lemma grotendeels in het Engels, vertaling volgt op de Engelse tekst]

 

zie Getnick
zie Kidder

crox-boek Nr 9 (2008)

bladzijde 8 Personages:

JANITOR ---> Frank Merkx
ACTRESS ---> Marianne Vogt (DE)
ACTOR/WILD BOAR ---> Robbert Goyvaerts
REHEARSED AUDIENCE
CHANDELIER ---> video-presentatie, een van de Amerikaanse acteurs
POTTED PALM ---> video-presentatie, een van de Amerikaanse acteurs

Instruments:

Accordion
Toy Piano
Trumpet
Ukulele
Viola

fragment, ACT 1 (Earlier that Spring.), bladzijde 13

ACTRESS: Perhaps he has fallen into the canal!
Been run down by a horse cart?
No! Surely he will arrive soon!
We were supposed to go truffle hunting,
A pastime so loved in this little village.
My own mother favored truffles with turnips.
A sensational winter stew!
(Sadly) Savored only in my memory.

one more sweet little fragment, dit keer ACT II, page 37

CHANDELIER: The word is of course NOT
Mayonnaise.
The word is "Meritorius."(1)
A seldom heard word these days.
Evocative of earlier days,
When we had ideas.
As a people,
We could look at an audience
In those days
And say them,
Yes, those people know what an idea is...
Meritorious,
This word is annunciated
And nothing more is said about it
Because next is a staccato stammer
Of incomprehensible wor---

/Video ends./

(1) If something is meritorious, it deserves great praise: Six employees were given awards for meritorious service. (Cambridge International Dictionary of English, Guides you to the meaning, p.889) Something that is meritorious has qualities which make it good or worthwile; a formal word. EG ...a lifetime of meritorious service. (Collins Cobuild 1991, p. 908)

Vertaling:

 

LOODGIETER ---> Frank Merkx
ACTRICE ---> Marianne Vogt (DE)
ACTEUR/EVERZWIJN ---> Robbert Goyvaerts
GEOEFEND PUBLIEK
KANDELAAR ---> video-presentatie, een van de Amerikaanse acteurs
POTPALM ---> video-presentatie, een van de Amerikaanse acteurs

Instrumenten:

Accordeon
Speelgoedpiano
Trompet
Ukulele
Altviool

fragment, Bedrijf 1 (Tijdens de lente, vroeger.), bladzijde 13

ACTRICE: Misschienn is hij in het kanaal gevallen!
Overreden door een paard en kar?
Nee! hij zal toch wel spoedig aankomen!
We zouden truffels gaan zoeken,
Een veel geliefd tijdverdrijf in dit dorpje.
Mijn moeder had liefst truffels met rapen.
Een smakelijk winterpotje!
(Droef) Alleen maar smakelijk in mijn herinnering.

nog een lief klein fragmentje, dit keer Bedrijf II, pagina 37

KANDELAAR: Natuurlijk is het woord NIET Mayonnaise.
Het woord is "Meritorius."(1)
Een zelden gehoord woord heden ten dage.
Het roept vroeger tijden op,
Toen we ideeën hadden.
Als gewone mensen
konden we naar een publiek kijken 
Toendertijd
En zeggen,
Ja, die mensen weten wat een idee is
Meritorious,
Dit woord is uitgesproken

En er is niets meer over te zeggen
Omdat daarna een staccato gestotter volgt
van onverstaanbare woor--- 


/Einde video./

(1) Wanneer iets 'meritorious' is, verdient het eer.  'Verdienstelijk' is de logische vertaling, maar dat heeft geen klankverwantschap met 'mayonnaise'. Vertaler kiest ervoor om dan toch maar 'meritorious' te behouden.